Zaznacz stronę

Agencja marketingu i PR Rivernet przedstawia inną koncepcję niż tradycja, która nie zmienia się, ale wpływa na zachowanie społeczeństwa. Często przekaz marketingowy kładzie zbyt duży nacisk na tradycję, a nie na kulturę. Może to spowodować nieoczekiwanie negatywne wrażenie. Na przykład doświadczona, zaawansowana technologicznie europejska publiczność natychmiast rozpoznaje mężczyznę w tradycyjnym stroju ale może myśleć o tym negatywnie, ponieważ nie wspierałoby to jej nowoczesnej i przyszłościowej tożsamości kulturowej. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć kulturę kraju, w tym podgrupy w kraju, do którego się zwracasz. Służy temu nowoczesny marketing, który kształtuje reklamę. Na www.rivernet.pl znajdziesz sposoby, w jaki sposób włączyć lokalizację do planowania i rozwoju marketingowego. Lokalizacja również odgrywa bardzo dużą rolę w cyklach rozwoju produktu. Obecnie doświadczone międzynarodowe firmy, twórcy produktów i kierownicy ds. lokalizacji z powodzeniem traktują lokalizację jako podstawowy element w procesach planowania i rozwoju produktu. Specjaliści od marketingu muszą przyjąć taką samą odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów związanych z lokalizacją. Międzynarodowa konkurencja sprawia, że odbiorcom zbyt łatwo jest zwrócić się do innego źródła, które lepiej współgra z ich wyjątkowymi potrzebami. Firmy muszą aktywnie pozostawać wrażliwe na zmieniające się rynki i natychmiast reagować na czynniki kulturowe. Różne kultury preferują różne style komunikacji, dlatego przekaz nie może być równie skuteczny we wszystkich kulturach.